Blogs

NTA Lauched Cyber Security Byelaw 2077

NTA Lauched Cyber Security Byelaw 2077
  • 31st Aug 2020
  • Onecover

नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त सबै दूरसञ्‍चार सेवा प्रदायकहरु (आधारभूत दूरसञ्‍चार/टेलिफोन, मोबाईल, नेटवर्क, इन्टर्नेट लगायत) को लागि जारी गरिएको Cyber Security Byelaw, 2077 (2020) सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सुचना

For more  details: https://nta.gov.np/wp-content/uploads/2020/08/Cyber-Security-Bylaw-2077-2020.pdf